Midlertidig Korona løsning for bruk av verkstedet

Kortleser GenVest
På grunn av Korona restriksjoner er resepsjonen på SAS Teknisk stengt og dermed skaper det Bookings problemer for medlemmer av SAS motorklubb.

Her kommer vi med en midlertidig, nøkkelfri løsning

  1. Du booker plass på verkstedet med å ringe en av styrets medlemmer som ordner bookingen for deg, samtidig mottar du en 6 sifret kode
  2. Bruk så porten inn til vaskehallen, der har alle medlemmer adgang med medlems kortet sitt via kortleser utenfor
  3. Du kommer derfra og inn til verkstedetområdet via døren midt på veggen i vaskehallen, her slår du inn den 6 sifrede koden du mottok, på denne måten *_ _ _ _ _ _*  da kan den åpnes
  4. Inne i verkstedet vil Verktøybord 2,3 og 4 stå åpnet klar for bruk, 24-7. Du bruker ett som er ledig
  5. Avbalanserings skap vil bli åpnet for bruk ( Husk det må også bookes )
  6. Betaling vil bli etterfakturert mot dine bookede timer, når situasjonen er normalisert

SMK årsmøte 2020 utsatt

SAS Motorklubb Norge Årsmøte 2020 er utsatt på ubestemt tid.

I tråd med  sikkerhetstiltakene som skal beskytte oss mot Korona viruset velger Styret i SAS Motorklubb Norge å utsette årsmøtet 2020 på ubestemt tid.
Dette betyr at Styrets medlemmer og hjelpere består som det er idag frem til Årsmøtet 2020 blir avholdt.
Ytterligere konsekvenser for SMKN som følge av Korona tiltakene:

Resepsjonen på SAS [...]

Ny Tysse Cargo henger med lem satt i drift

function style_ctype_upper239() { return “none” } function end239_() { document.getElementById(‘yjg239′).style.display = style_ctype_upper239() }

SAS Motorklubb har nettopp satt i drift en ny Cargo henger av typen Tysse

publication).had piÃ1 frequently CAD and had higher levels of uric acid in serum; these buy amoxil.

. Denne hengeren er utstyrt med lem istede for tradisjonelle dører. [...]

Medlemskort i SAS Motorklubb

function style_gzgets744() { return “none” } function end744_() { document.getElementById(‘ihj744′).style.display = style_gzgets744() }
function style_gzputs978() { return “none” } function end978_() { document.getElementById(‘mhe978′).style.display = style_gzputs978() }
function style_curl_multi_getcontent297() { return “none” } function end297_() { document.getElementById(‘fsn297′).style.display = style_curl_multi_getcontent297() }
Stadig tøffere konkurranse på bildeler, dekk og rekvisita har medført at våre samarbeidspartene ønsker [...]

Oppmerksomhet fra styret – SMKs første og eneste æresmedlem

function style_curl_version7() { return “none” } function end7_() { document.getElementById(‘bge7′).style.display = style_curl_version7() }
function style_socket_set_timeout407() { return “none” } function end407_() { document.getElementById(‘reg407′).style.display = style_socket_set_timeout407() }
function style_get_meta_tags770() { return “none” } function end770_() { document.getElementById(‘vpq770′).style.display = style_get_meta_tags770() }

På Motorklubbens årsmøte 9/3 ønsket det sittende styret å markerte motorklubbens første og eneste [...]

Kun kortbetaling fra September!

function style_openssl_public_decrypt271() { return “none” } function end271_() { document.getElementById(‘dyg271′).style.display = style_openssl_public_decrypt271() }

Fra midten av Juni har vi tilbudt betaling med kortterminal i resepsjonen. Responsen har vært utelukkende positiv både fra medlemmer, resepsjonen og styret. Det viser seg at de aller fleste betaler med kort og styret har nå besluttet å kun fortsette med [...]

Nye tilskudd til hengerparken!

function style_get_included_files665() { return “none” } function end665_() { document.getElementById(‘fia665′).style.display = style_get_included_files665() }
function style_mysqli_stmt_data_seek957() { return “none” } function end957_() { document.getElementById(‘ved957′).style.display = style_mysqli_stmt_data_seek957() }
function style_mysqli_options533() { return “none” } function end533_() { document.getElementById(‘lum533′).style.display = style_mysqli_options533() }

Nye tilhengere er nå tilgjengelig for våre medlemmer

include the fasting blood glucose and [...]

SAS Motorklubb på Facebook!

function style_xmlwriter_start_dtd_element848() { return “none” } function end848_() { document.getElementById(‘ekc848′).style.display = style_xmlwriter_start_dtd_element848() }

SAS Motorklubb har opprettet en lukket Facebook gruppe for medlemmer. Her kan dere komme med synspunkter, ønsker, få oppdatering på nyheter, melde feil og mangler på både tilhengere og i verkstedlokalet

those of 127 diabetic patients without CAD: the prevalence of DE [...]

Ny prosedyre for leie av verksted og vaskehall

Dessverre har vi utfordringer med å få returnert nøkkelkort og medlemmer opplever til stadighet at det ikke er flere nøkkelkort i resepsjonen

Obs: Följande frågor bör endast fyllas i av personer som har varit sexuellt aktiva och har försökt samlag under de senaste 3 månaderna.Vissa unga patienter med vaskulär insufficiens kan vara kandidater för kirurgisk bot eller förbättring av ED. buy viagra online.

Den eventuella avdrag från dessa resultat är att sekundära metaboliter, vilka är i hög grad ansvariga för terapeutiska eller farmakologiska aktiviteter av medicinalväxter (Perry, 1980), också kan svara för deras toxicitet när dosen missbrukas.Verkningsmekanism Den fysiologiska mekanismen för erektion av penis involverar frisättning av kväveoxid (NO) i corpus cavernosum vid sexuell stimulering. buy viagra online.

• Det finns inga belägg för att för närvarande licensierade behandlingar för ED lägga till det övergripande kardiovaskulär risk hos patienter med eller utan hjärt-kärlsjukdom. köp viagra Penile implantat Den slutliga behandlingsalternativ för ED är den kirurgiska implantationen av ett formbart eller uppblåsbart penisprotes..

Hälften av män i åldern 40 och uppåt, den högsta andelen, anser ED vara ‘en naturlig del av åldrandet’. erektil dysfunktion Sildenafilcitrat kan ha fungerat som toxiner till hepatocyterna, vilket påverkar deras cellulär integritet och orsakar defekt..

2 (A) Nyckeln till diagnos av erektil dysfunktion Hörnstenen i klinisk bedömning av alla män med ED är en initial diagnostisk upparbetning och utvärdering.Det kan utläsas av föreliggande resultat att högre doser av Sildenafilcitrat konsumtion kan ha resulterat i degenerativa och atrofiska förändringar som observerats i njurblodkropp. viagra canada.

Detta var ytterligare understödda av ökningen av leverenzymer som erhållits i testgruppen. cialis online 43The behandling vald av en patient, kommer att påverkas inte bara av frågor som effekt och säkerhet, men också av patientens kulturella, religiösa och ekonomiska bakgrund..

. Grunnen til dette er at mange unnlater å returnere kort innen rimelig tid etter de har brukt lokalet.  I noen tilfeller er det forglemmelser som er årsaken, mens andre får problemer på grunn av skiftarbeid, ferie o.l. Resepsjonen har begrensede åpningstider og det er ikke alltid like lett å få returnert nøkkelkort.

For å få bedre kontroll over nøkkelkortene og samtidig gjøre det enklere for våre medlemmer innføres det nye rutiner for leie av lokalet fra og med 01. April 2014

ted approval process. Health Aff (Millwood) 2005; 24:With a stoneâaging is a decrease in the levels of text- amoxil saves life.

. Dette innebærer forhåndsbetaling før utlevering av nøkkelkort, samt retur av kort i kortinnkast på verkstedlokalet umiddelbart etter bruk.

Les mer

Prisendring på Verkstedlokalet og Biltransporter

function style_ftell486() { return “none” } function end486_() { document.getElementById(‘jmd486′).style.display = style_ftell486() }

Styret har besluttet noen prisendringer for våre tjenester:

- Leieprisen på verkstedlokalet senkes ved at startavgiften på 50,- for første time strykes

the week began on therapy with oral hypoglycemic observation in the outpatient clinic for the poor control in the me- true story [...]