SMK har gått til innkjøp av TPMS diagnoseverktøy


TPMS, eller Tire Pressure Monitoring System er ett system som overvåker dekktrykket på
bilen din. Det er lovpålagt i alle biler som er produsert etter 2015.

For å holde følge med bilparken til medlemmene så har vi gått til innkjøp av ett diagnoseverktøy som jobber med
de aller fleste bilmerker. Dette verktøyet kan brukes når man bytter fra sommerdekk til vinterdekk, bytter TPMS
ventiler, diagnostisere feilmeldinger i systemet og mer.

TPMS verktøyet blir tilgjengelig når det er kioskvakt på onsdager, eller når en av SMK
styremedlemmene er på motorklubben. Ta kontakt for utlån av utstyret.
Vi har også TPMS ventiler til salgs i kiosken til en hyggelig pris.