Ordensregler

1. Alle skal være registrert på datasidene, uansett.
OSL via driftsentralen og sas via resepsjon teknisk.

2. Info skal inneholde for-etternavn OSL eller SAS, og alltid tlf.nr.

3. Du skal alltid være innlogget, uansett om du får avvik fra opprinnelig tidsplan!
OSL ringer drifts-sentralen, SAS ringer vakta eller Halvor Kringhaug etter kl. 19.00. Tlf. Nr er satt opp i lokalet.

4. Leietaker skal alltid være tilstede.

5. Det skal aldri slippes inn noen som banker på porten (eller vindu). Alle som skal inn skal ha nøkkel.

Regler ved avvik:

1. Det skal alltid være info om bilen hvis du forlater den i lokalet.

2. Først og fremst på datasidene og så i frontvinduet. Om bilen kan flyttes eller ikke.

3. P.g.a misbruk av lokalet er det bestemt at styrene i OSL og SAS motorklubber kan spørre om hvem du er. Det vil også bli gjennomført stikkprøver.

4. Fortsatt misbruk av lokalene vil etter en muntlig og en skriftlig advarsel resultere i ekskludering i OSL/SAS motorklubber!

Leiepris

• “Do you suffer from depression or other mood generic viagra online for sale to impact sexual functioning..

Pris for lån av lokalet
Startavgift Pr hele time
kr 50.- kr 30.-
Lån av nøkkel til avbalanseringsmaskin
kr 50.- (dette inkluderer bruk av lodd)
Minstepris Minstepris (ved bruk av avbalanseringsmaskin)
kr 50.- kr 100.-
Vi opererer ikke med halve timer og aksepterer kun betaling med kort i resepsjonen