Midlertidig Korona løsning for bruk av verkstedet

Kortleser GenVestPå grunn av Korona restriksjoner er resepsjonen på SAS Teknisk stengt og dermed skaper det Bookings problemer for medlemmer av SAS motorklubb.

Her kommer vi med en midlertidig, nøkkelfri løsning

  1. Du booker plass på verkstedet med å ringe en av styrets medlemmer som ordner bookingen for deg, samtidig mottar du en 6 sifret kode
  2. Bruk så porten inn til vaskehallen, der har alle medlemmer adgang med medlems kortet sitt via kortleser utenfor
  3. Du kommer derfra og inn til verkstedetområdet via døren midt på veggen i vaskehallen, her slår du inn den 6 sifrede koden du mottok, på denne måten *_ _ _ _ _ _*  da kan den åpnes
  4. Inne i verkstedet vil Verktøybord 2,3 og 4 stå åpnet klar for bruk, 24-7. Du bruker ett som er ledig
  5. Avbalanserings skap vil bli åpnet for bruk ( Husk det må også bookes )
  6. Betaling vil bli etterfakturert mot dine bookede timer, når situasjonen er normalisert

Dette er en midlertidig ordning på grunn av Korona restriksjonene, med denne ordningen ønsker vi å gi medlemmer av SAS motorklubb en enklere tilgang til verksted og verktøy gjennom denne krise perioden. Dette medfører ett noe større eget ansvar for at rutinene følges. Rydd og vask etter deg og sett verktøy på plass, slik at det er rent og pent til neste bruker.

Viktig at du ikke tar deg inn i lokalet  med kjøretøy uten å ha booket tid på forhånd, det vil i så fall føre til umiddelbar bortvisning og fremtidig adgangsbegrensning til Motorklubbens fasiliteter.

For ordens skyld minner vi om at lokalet er video overvåket.

Brage-E Leinan
Styreleder SAS motorklubb Norge