Kontakt Styret i Motorklubben

Les først gjennom informasjonen som finnes på siden, særlig ang Tilhengere, Vaskehallen og Verkstedslokalet.
Det meste av informasjon finnes der. Hvis ikke er det bare å ta kontakt.