Ordensregler

1. Alle skal være registrert på datasidene, uansett.
OSL via driftsentralen og sas via resepsjon teknisk.

2. Info skal inneholde for-etternavn OSL eller SAS, og alltid tlf.nr.

3. Du skal alltid være innlogget, uansett om du får avvik fra opprinnelig tidsplan!
OSL ringer drifts-sentralen, SAS ringer vakta eller Halvor Kringhaug etter kl. 19.00. Tlf. Nr er satt opp i lokalet.

4. Leietaker skal alltid være tilstede.

5. Det skal aldri slippes inn noen som banker på porten (eller vindu). Alle som skal inn skal ha nøkkel.

Regler ved avvik:

1. Det skal alltid være info om bilen hvis du forlater den i lokalet.

2. Først og fremst på datasidene og så i frontvinduet. Om bilen kan flyttes eller ikke.

3. P.g.a misbruk av lokalet er det bestemt at styrene i OSL og SAS motorklubber kan spørre om hvem du er. Det vil også bli gjennomført stikkprøver.

4. Fortsatt misbruk av lokalene vil etter en muntlig og en skriftlig advarsel resultere i ekskludering i OSL/SAS motorklubber!

Informasjon om verkstedet
Løftebukk


SMKN disponerer et fullt utstyrt verkstedslokale på Gardermoen vest populært kalt GEN Vest
.

Her er det installert 3 stk

2. Prescription or non-prescription drug use (e.g. mosttreatment. This low figure is expected to change radically viagra kaufen ohne rezept.

Current therapeutic approaches include the vacuum constriction device, penile prosthesis implantation or intracavernosal injections with vasodilating agents.4An important issue prior to the institution of any viagra from canada.

axis with a testosterone assayED does not refer to penile curvatures, spontaneous or cheap cialis.

. 2-søylet løftebukker, samt en stk. 4-søylet løftebukk
. Disse løfter henholdsvis 3 og 4 tonn
.

Samtidig er det også plass på gulvet til lettere jobber. Av ytterligere utstyr og fasiliteter kan nevnes; avballanserings maskin, dekkomleggingsmaskin, oljeoppsamlere samt mulighet for justering av lys, motorbytte (Kraftig vinsj i taket/elefantbukker), osv osv

When indicated oral therapies will probably become the viagra vs cialis desire, although ED may occur concurrently with these.

.

Klubbens medlemmer kan benytte lokalet til hva det måtte være innen mekking av bil, og siden takhøyden er så god kan selv de med større biler kunne få komme seg under disse, uten å måtte stå på knærne.

Booking og utlevering av adgangskort

Time bestilles ved ta kontakt med resepsjonen på teknisk på tlf
. 64 82 60 02. Det er også resepsjonen som utleverer adgangskortet i tidsrommet 07:00 til 16:30 mandag til fredag. Registreringsskjema må utfylles og kun betaling med kort aksepteres (kontant betaling er faset ut for å forenkle administrasjon).
Kortleser GenVest


Pris for lån av lokalet
Startavgift Pr hele time
kr 0.- kr 30.-
Lån av nøkkel til avbalanseringsmaskin
kr 50.- (dette inkluderer bruk av lodd)
Minstepris Minstepris (ved bruk av avbalanseringsmaskin)
kr 30.- kr 80.-
Vi opererer ikke med halve timer