Ordensregler

1. Alle skal være registrert på datasidene, uansett.
OSL via driftsentralen og sas via resepsjon teknisk.

2. Info skal inneholde for-etternavn OSL eller SAS, og alltid tlf.nr.

3. Du skal alltid være innlogget, uansett om du får avvik fra opprinnelig tidsplan!
OSL ringer drifts-sentralen, SAS ringer representant fra styret.

4. Leietaker skal alltid være tilstede.

5. Det skal aldri slippes inn noen som banker på porten (eller vindu). Alle som skal inn skal ha nøkkel.

Regler ved avvik:

1. Det skal alltid være info om bilen hvis du forlater den i lokalet.

2. Først og fremst på datasidene og så i frontvinduet. Om bilen kan flyttes eller ikke.

3. P.g.a misbruk av lokalet er det bestemt at styrene i OSL og SAS motorklubber kan spørre om hvem du er. Det vil også bli gjennomført stikkprøver.

4. Fortsatt misbruk av lokalene vil etter en muntlig og en skriftlig advarsel resultere i ekskludering i OSL/SAS motorklubber!

Informasjon om verkstedet

Løftebukk

SMKN disponerer et fullt utstyrt verkstedslokale på Gardermoen vest populært kalt GEN Vest. Her er det installert 3 stk 2-søylet løftebukker, samt en stk. 4-søylet løftebukk. Disse løfter henholdsvis 3 og 4 tonn.

Samtidig er det også plass på gulvet til lettere jobber. Av ytterligere utstyr og fasiliteter kan nevnes; avballanserings maskin, dekkomleggingsmaskin, oljeoppsamlere samt mulighet for justering av lys, motorbytte (Kraftig vinsj i taket/elefantbukker), osv osv

Klubbens medlemmer kan benytte lokalet til hva det måtte være innen mekking av bil, og siden takhøyden er så god kan selv de med større biler kunne få komme seg under disse, uten å måtte stå på knærne.

OBS – spesielle regler gjelder for:

  • Sveising
  • Lakking
  • Understellsbehandling

Sveising må koordineres med styret, lakking er i utgangspunkt forbudt da lakkstøv ikke er ønskelig i lokalet. Understellsbehandling er kun lov dersom FluidFilm benyttes.  Gulv må tildekkes med plast (må skaffes av leietaker) og plass og omkringliggende områder skal vaskes svært nøye etter bruk.

Booking og utlevering av adgangskort

Time bestilles ved ta kontakt med en representant fra styret. Kode til lokalet oppgis ved booking.
PS – Ny selvbetjent bookingløsning med forhåndsbetaling er under implementering og kommer på sikt.
Kortleser GenVest

Pris for lån av lokalet
Startavgift Pr hele time
kr 0.- kr 35.-
Lån av nøkkel til avbalanseringsmaskin
kr 50.- (dette inkluderer bruk av lodd)
Minstepris Minstepris (ved bruk av avbalanseringsmaskin)
kr 35.- kr 80.-
Vi opererer ikke med halve timer