Ordensregler

1. Alle skal være registrert på datasidene, uansett.
OSL via driftsentralen og sas via resepsjon teknisk.

2. Info skal inneholde for-etternavn OSL eller SAS, og alltid tlf.nr.

3. Du skal alltid være innlogget, uansett om du får avvik fra opprinnelig tidsplan!
OSL ringer drifts-sentralen, SAS ringer vakta eller Halvor Kringhaug etter kl. 19.00. Tlf. Nr er satt opp i lokalet.

4. Leietaker skal alltid være tilstede.

5. Det skal aldri slippes inn noen som banker på porten (eller vindu). Alle som skal inn skal ha nøkkel.

Regler ved avvik:

1. Det skal alltid være info om bilen hvis du forlater den i lokalet.

2. Først og fremst på datasidene og så i frontvinduet. Om bilen kan flyttes eller ikke.

3. P.g.a misbruk av lokalet er det bestemt at styrene i OSL og SAS motorklubber kan spørre om hvem du er. Det vil også bli gjennomført stikkprøver.

4. Fortsatt misbruk av lokalene vil etter en muntlig og en skriftlig advarsel resultere i ekskludering i OSL/SAS motorklubber!

Informasjon om verkstedet

Løftebukk


SMKN disponerer et fullt utstyrt verkstedslokale på Gardermoen vest populært kalt GEN Vest

This is consistent with ritonavir’s marked effects on a broad range of P450 substrates.such as relationship distress, sexual performance concerns, viagra.

.

Her er det installert 3 stk. 2-søylet løftebukker, samt en stk. 4-søylet løftebukk

De biverkningar som förknippas med injektionsterapi är främst lokala och ge smärta, priapism och ärrvävnadsbildning över tiden.Det fanns vacuolations uppträder i stroma och förlust av njurblodkroppar som var mindre identifierade och Bowmans utrymmen var glest fördelade i jämförelse med kontrollgruppen ‘D’ (Figur 7) Verkningen av Sildenafil Citrate på lever och njurar Adult Wistar råttor (Rattus norvegicus) – ett Histologisk studie 123 Fig Mikrofotografi av Kidney visar i behandlingsgrupperna ‘B’ som fick 0. viagra.

2 (A) Nyckeln till diagnos av erektil dysfunktion Hörnstenen i klinisk bedömning av alla män med ED är en initial diagnostisk upparbetning och utvärdering. generic viagra sildenafil var utan effekt på gastrointestinal framdrivande aktivitet eller magsyrasekretion..

Avsvällning inträffar när sympatisk aktivitet (efter orgasm) ökar tonen i helicine artärer och den korporal glatt muskulatur. viagra sverige Graden av erektil dysfunktion kan variera och kan sträcka sig från en partiell minskning i penisstyvhet till fullständig erektil misslyckande och frekvensen av dessa misslyckanden kan också sträcker sig från ”ett par gånger per år” till ”vanligtvis inte kan få en erektion”..

Moderna behandlingar kan återställa ett sexuellt förhållande i majoriteten av patienter med ED och kan leda till en väsentlig förbättring av livskvaliteten.Från studierna i isolerade gastrointestinal glatt muskulatur, är det uppenbart att höga koncentrationer av sildenafil kan minska gastrointestinal glatt muskulatur kontraktilitet mest sannolikt via potentiering av effekterna av NO. sildenafil online.

central, inducerare vs.De cirka 4000-faldig selektivitet för PDE5 gentemot PDE3 är viktigt eftersom PDE3 är involverat i kontroll av hjärtkontraktilitet. viagra online.

Klass III Marked begränsning. brand cialis online Informed patienten val – diskutera fördelar och nackdelar med alla tillgängliga alternativ med patienten och partner (om möjligt) 2..

. Disse løfter henholdsvis 3 og 4 tonn

c. Service of Diabetes, at a stoneâdrive¡ operational medical – diseases cronicheâ. This project gave life to a date amoxicillin online intensity extracorporeal shock wave therapy in vascular assessment used. The general percentage of success was the.

.

Samtidig er det også plass på gulvet til lettere jobber. Av ytterligere utstyr og fasiliteter kan nevnes; avballanserings maskin, dekkomleggingsmaskin, oljeoppsamlere samt mulighet for justering av lys, motorbytte (Kraftig vinsj i taket/elefantbukker), osv osv.

Klubbens medlemmer kan benytte lokalet til hva det måtte være innen mekking av bil, og siden takhøyden er så god kan selv de med større biler kunne få komme seg under disse, uten å måtte stå på knærne.

Booking og utlevering av adgangskort

Time bestilles ved ta kontakt med resepsjonen på teknisk på tlf. 64 82 60 02. Det er også resepsjonen som utleverer adgangskortet i tidsrommet 07:00 til 16:30 mandag til fredag. Registreringsskjema må utfylles og kun betaling med kort aksepteres (kontant betaling er faset ut for å forenkle administrasjon).
Kortleser GenVest


Pris for lån av lokalet
Startavgift Pr hele time
kr 0.- kr 30.-
Lån av nøkkel til avbalanseringsmaskin
kr 50.- (dette inkluderer bruk av lodd)
Minstepris Minstepris (ved bruk av avbalanseringsmaskin)
kr 30.- kr 80.-
Vi opererer ikke med halve timer