Ordensregler

1. Alle skal være registrert på datasidene, uansett.
OSL via driftsentralen og sas via resepsjon teknisk.

2. Info skal inneholde for-etternavn OSL eller SAS, og alltid tlf.nr.

3. Du skal alltid være innlogget, uansett om du får avvik fra opprinnelig tidsplan!
OSL ringer drifts-sentralen, SAS ringer representant fra styret.

4. Leietaker skal alltid være tilstede.

5. Det skal aldri slippes inn noen som banker på porten (eller vindu). Alle som skal inn skal ha nøkkel.

Regler ved avvik:

1. Det skal alltid være info om bilen hvis du forlater den i lokalet.

2. Først og fremst på datasidene og så i frontvinduet. Om bilen kan flyttes eller ikke.

3. P.g.a misbruk av lokalet er det bestemt at styrene i OSL og SAS motorklubber kan spørre om hvem du er. Det vil også bli gjennomført stikkprøver.

4. Fortsatt misbruk av lokalene vil etter en muntlig og en skriftlig advarsel resultere i ekskludering i OSL/SAS motorklubber!

Verktøyskap

SAS motorklubb har 3 stk fullt utstyrte verktøyskap som lånes ut i forbindelse med arbeid i verkstedslokalet. Her er alt tenkelig verktøy tilgjengelig og skapene overvåkes nøye slik at våre medlemmer ikke skal oppleve at noe av verktøyet er forsvunnet eller mangler.
For at vi skal ha mulighet til å følge opp og sikre at kvaliteten på innholdet i skapene er god må medlemmer kvittere ut en egen nøkkel får lån av disse skapene. Ved leie av skapene er det svært viktig at hvert enkelt medlem tar ansvar og melder fra til vakta dersom noe mangler eller er ødelagt.

Skapene lånes ut kostnadsfritt i forbindelse med arbeid i verkstedslokalet.

Verktøyskap

VerktøyskapVerktøyskap