Årsmøte SMKN 2023

Årsmøte for 2022 avholdes tirsdag 28 februar kl.16:00 på møterom Nordstjernen (innerst på skoleavdelingen), SAS Teknisk base.
Saksliste:
Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigete
Sak 2. Velge dirigent
Sak 3. Velge protokollfører
Sak 4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen
Sak 5. Godkjenne innkallingen
Sak 6. Godkjenne sakslisten
Sak 7. Behandle klubbens årsberetning
Sak 8. Behandle klubbens regnskap og styrets økonomiske beretning
Sak 9. Behandle forslag og saker
Sak 10.Fastsette medlemskontingent
Sak 11. Vedta klubbens budsjett.
Sak 12. Valg.