Åpningstider

Kiosken har åpent hver onsdag fra 16.00 til 19.00 og holder til i verkstedslokalet på Gen Vest.

Kiosken holder sommerstengt i juli måned.