Verkstedet på GenVest re-åpner i mai

Rivearbeidet ved GA-terminalen, som har hindret oss i å ha tilgang til verkstedet i vinter, går endelig mot slutten!  Entreprenør og byggherre regner med å kunne åpne ny tilkomstvei til Vaskehall og verksted i midten av mai. Arbeid som gjenstår er opprydning av bygningsmateriale etter riving,  asfaltering samt fjerning og justering av gjerde.

Klubblokalet har klart seg bra i vinter selv uten tilgang for styret eller medlemmer.  det trengs likevel noen oppgraderinger og vi vil benytte muligheten til å gjøre skikkelig rengjøring, malearbeid og annet forefallende før vi gir normal tilgang til medlemmer.  Oppdatering følger når vi vet mer. Dette har vært et problem i vinter da klubben dessverre har hatt lite informasjon om datoer for gjenåpning.