Strømprisene påvirker også motorklubben


De økende strømprisene det siste året påvirker også motorklubben. For å ta høyde for dette er det fra 01.oktober innført et tillegg på 5kr pr leietime på verkstedet. Ny pris er dermed 35kr pr time for leie av verkstedet. Fortsatt er dette en meget fordelaktig pris og motorklubben arbeider som alltid hardt for å holde disse prisene på så lavt nivå som mulig.