Ordensregler

1. Alle skal være registrert på datasidene, uansett.
OSL via driftsentralen og sas via resepsjon teknisk.

2. Info skal inneholde for-etternavn OSL eller SAS, og alltid tlf.nr.

3. Du skal alltid være innlogget, uansett om du får avvik fra opprinnelig tidsplan!
OSL ringer drifts-sentralen, SAS ringer vakta eller Halvor Kringhaug etter kl. 19.00. Tlf. Nr er satt opp i lokalet.

4. Leietaker skal alltid være tilstede.

5. Det skal aldri slippes inn noen som banker på porten (eller vindu). Alle som skal inn skal ha nøkkel.

Regler ved avvik:

1. Det skal alltid være info om bilen hvis du forlater den i lokalet.

2. Først og fremst på datasidene og så i frontvinduet. Om bilen kan flyttes eller ikke.

3. P.g.a misbruk av lokalet er det bestemt at styrene i OSL og SAS motorklubber kan spørre om hvem du er. Det vil også bli gjennomført stikkprøver.

4. Fortsatt misbruk av lokalene vil etter en muntlig og en skriftlig advarsel resultere i ekskludering i OSL/SAS motorklubber!

Vaskehall


Bruk av vaskehallen

 1. Vær så effektiv som mulig og ikke utfør tidskrevende aktiviteter
  som polering og tørking når noen venter bak deg i køen.
  Til dette er gulvplassene i verkstedslokalet bedre egnet.
 2. Kortleser er lokalisert på høyre side av port inn til vaskehall
 3. Hold kortet inntil leseren (leses trådløst via NFC) for å åpne porten
  Hvis det er busser som skal vaskes har disse fortinnsrett til vaskehallen
  og du må vente til de er ferdige!
 4. Kort til port og poletter til automaten utleveres i resepsjonen, Teknisk base.
  Automaten står innerst i lokalet og du velger program etter eget ønske.
  Husk at vaskehallen skal kun brukes til vasking

  patient. Is this patient able to resume the exercise ofabout sildenafil.

  . Tørking, polering og
  annet arbeid skal evnt. gjøres i verkstedlokalet til motorklubben.
  Kommer det busser; gjør deg ferdig, kjør ut og rydd opp etter deg!

 5. Når du er ferdig SKAL man påse at porten lukker seg fullt og helt før man kjører fra stedet.
  Da blir alle fornøyd:)