Tilhengere – Elektrisk anleggVi opplever til tider at det elektriske anlegget på våre tilhengere har blitt forsøkt ”fikset” av lånetagere

48• Surgical Therapy- gonorrhoea cialis generic.

. Resultatet av dette er gjerne at det ikke lenger fungerer for neste lånetager

.

Vår målsetning er at tilhengerne til enhver tid skal ha et operativt elektrisk system, vi bruker eget testutstyr for dette. Hvis du opplever feil er det i de aller fleste tilfellene feil i bilens anlegg, vennligst ikke gjør noe med tilhengerens el. anlegg.

Hver henger har en logbok som feil skal føres inn i, denne følger hengerens utlånsmappe. Hvis alle benytter denne vil feilene bli utbedret før hengeren lånes ut igjen.