Nye førerkortregler fra 19. januar 2013


Fra 19.januar innføres det en del endringer på reglement for førerkort.
For klubbens medlemmer er nok endringen på Tilhenger – BE – det som er mest verdt å merke seg.

  • Tyngre last med opplæring i klasse B
  • Helseattest kreves fra fylte 75
  • Ny førerkortklasse: Mellomtung MC
  • Aldersgrense for tung MC heves
  • Trehjuls motorsykkel
  • Moped
  • Førerkort får 15 års gyldighet

Informasjon hentet fra Statens Vegvesen.


Tyngre last med opplæring i klasse B
Nye regler gir bilførere med førerkort i klasse B (personbil) mulighet til å kjørel med en tyngre tilhenger. Betingelsen er at man tar et obligatorisk kurs og får en ny kode i førerkortet – kode 96.

Den nye koden gjelder for biler og henger i området 3501-4250 kg. Med klasse B (uten kode 96) kan man fortsatt kjøre bil og henger med samlet vekt på høyst 3500 kg.

Bilførere med klasse B-førerkort må gjennomgå minst syv timer obligatorisk opplæring på en godkjent trafikkskole for å få førerrett med kode 96. Når denne opplæringen er innmeldt til Statens vegvesen, får du den nye koden i førerkortet. Det er ikke krav om førerprøve for å få den nye rettigheten.

Du må fortsatt være innenfor de tillatte vektene etter bilens vognkort. Dette gjelder tallene for hvor tung tilhenger bilen kan trekke, og hvor mye bil og tilhenger med last maksimalt kan veie.

Les mer om de om de nye reglene, og prøv også vår tilhengerkalkulator. Den hjelper deg å finne ut hvor tung tilhenger du har lov til å trekke etter bilen.

Helseattest kreves fra fylte 75
Dagens ordning med å ha en «liten legeattest» for å kunne kjøre etter fylte 70 år utgår. Nå er ditt førerkort gyldig til du fyller 75 år uten noe ekstra attest.
Fra du har fylt 75 år, må du ha helseattest fra lege

Proposal of a model of medical intervention-psychological1. First Commitment School of Education Permanen – ta_verso_nuove_sfide_e_i_bisogni_dellâorganization true story.

. Legen vurderer din helse og vil normalt skrive ut en helseattest for ett, to eller tre år.
Deretter må du til en av Statens vegvesen sine trafikkstasjoner for å få utstedt et nytt førerkort. Etter 19. januar 2013 skal alle rettigheter framgå direkte i førerkortet. Førerkortet som blir utstedt er gyldig for like lang tid som helseattesten.
Gebyr for førerkortutstedelse er 230 kr og 65 kr for bilde.
Vær oppmerksom på at legene har plikt til å melde ifra til helseavdelingen hos fylkesmannen dersom pasienten ikke fyller helsekravene uavhengig av alder.
Overgangsregler: Har du den 19. januar 2013 en gyldig «liten» legeattest og blir eller er blitt 75 år, kan du kjøre så lenge attesten varer.

Les mer om de nye helseattestreglene

Ny førerkortklasse: Mellomtung MC
Fra 19. januar 2013 innføres det en ny førerkortklasse for mellomtung motorsykkel. Den krever opplæring og prøve, og kan tas fra fylte 18 år. Den nye klassen gir førerrett for MC med motoreffekt inntil 35 kW.
I førerkortet benevnes mellomtung motorsykkel som A2.

Sjekk hva du har lov å kjøre med klasse A2

Aldersgrense for tung MC heves
Minstealder for å ta førerkort for tung motorsykkel (klasse A) heves fra 21 til 24 år. Men, den som har hatt førerkortet for mellomtung MC i klasse A2 i to år, kan ta et obligatorisk syv-timers kurs og få førerrett i klasse A.

Klasse A vil si tung motorsykkel uten begrensninger i motorvolum eller effekt.

Les mer om førerkort klasse A

Har du begynt på opplæringen til tung motorsykkel, men oppfyller ikke fyller det nye alderskravet?
Les mer om overgangsregler

Trehjuls motorsykkel
Klasse A gir førerrettigheter også for 3-hjuls motorsykkel med effekt over 15 kW. Har du klasse A1 eller A2, er høyeste effekt 15 kW for 3-hjuls motorsykkel uansett hvor gammel du er.

Moped
Den norske mopedklassen M blir internasjonal førerkortklasse AM.

Les mer om den nye førerkortklassen AM

Ny aldersgrense for å kjøre lastebil og buss
Aldersgrensene for å ta førerkort på lastebil og vogntog – klasse C/CE – er hevet til 21 år. For å ta førerkort for buss – klasse D/DE – er aldersgrensen 24 år fra 19. januar 2013.

For elever som går på yrkessjåførutdanning og på transport og logistikk med læretid i bedrift gjelder egne regler.

Førerkort får 15 års gyldighet
Fra 19. januar 2013 vil nye førerkort utstedes med en gyldighet på 15 år fram til fylte 75 år. Det er det fysiske førerkortet som ved utløpsdatoen må skiftes ut slik vi fornyer pass hvert 10. år. Du må ikke gå opp til noen prøve.

Tungbilførere må fortsatt fornye sin førerett hvert femte år. Da kreves helseattest som i dag.

Kortets utløpsdato står på forsiden. På baksiden av førerkortet står utløpsdatoen(e) for dine førerrettigheter i hver enkelt førerkortklasse.

Ingen skal haste av sted til trafikkstasjonen for å skifte ut førerkort. Den nye modellen utstedes bare til nye førerkortinnehavere, eller når du likevel skal skifte ut førerkortet.

Først om 20 år vil alle norske førerkort være skiftet ut med den nye førerkortmodellen.