Prisendring på vaskepoletterPrisene på vaskepoletter økes til 20,- pr. stk fra og med 01

- a comprehensive sexual, medical and psycho-socialPatients usually do not volunteer their problem with ED. How to use sildenafil citrate tablets.

. Februar 2013.

Prisene økes med bakgrunn i et stort forbruk av vaskepoletter og store kostnader tilknyttet drift av vaskehallen
. En effektiv bilvask vil koste totalt 20,- , noe som fortsatt er et meget godt tilbud til våre medlemmer.

Les mer om vaskehallen her