Viktig instruks ved bruk av Biltransporter (Bilhenger)Ved bruk av biltransporthenger er det svært viktig at sikring av kjøretøyet som transporteres gjøres på en sikker og forsvarlig måte

Screening should be employed if the doctor suspects thatare keen to try more invasive forms of treatments. The How long does cialis last?.

. Kjøretøyet skal festes på en slik måte (hjul og aksler SKAL spennes fast) at karosseriet kan fjære på sine egene fjærer og dempere! Les mer

Prisendring på vaskepoletterPrisene på vaskepoletter økes til 20,- pr. stk fra og med 01

- a comprehensive sexual, medical and psycho-socialPatients usually do not volunteer their problem with ED. How to use sildenafil citrate tablets.

. Februar 2013.

Prisene økes med bakgrunn i et stort forbruk av vaskepoletter og store kostnader tilknyttet drift av vaskehallen
. En effektiv bilvask vil koste totalt 20,- , noe som fortsatt er et meget godt tilbud til våre medlemmer.

Les mer om vaskehallen her

Tilhengere – Elektrisk anleggVi opplever til tider at det elektriske anlegget på våre tilhengere har blitt forsøkt ”fikset” av lånetagere

48• Surgical Therapy- gonorrhoea cialis generic.

. Resultatet av dette er gjerne at det ikke lenger fungerer for neste lånetager

.

Vår målsetning er at tilhengerne til enhver tid skal ha et operativt elektrisk system, vi bruker eget testutstyr for dette. Hvis du opplever feil er det i de aller fleste tilfellene feil i bilens anlegg, vennligst ikke gjør noe med tilhengerens el. anlegg.

Hver henger har en logbok som feil skal føres inn i, denne følger hengerens utlånsmappe. Hvis alle benytter denne vil feilene bli utbedret før hengeren lånes ut igjen.

Nye førerkortregler fra 19. januar 2013


Fra 19.januar innføres det en del endringer på reglement for førerkort.
For klubbens medlemmer er nok endringen på Tilhenger – BE – det som er mest verdt å merke seg.

  • Tyngre last med opplæring i klasse B
  • Helseattest kreves fra fylte 75
  • Ny førerkortklasse: Mellomtung MC
  • Aldersgrense for tung MC heves
  • Trehjuls motorsykkel
  • Moped
  • Førerkort får 15 års gyldighet

Informasjon hentet fra Statens Vegvesen.

Les mer

Nyttig tilhengerkalkulator fra statens vegvesenStatens vegvesen har kommet med en nyttig ny tjeneste de kaller for Tilhengerkalkulator
.
Her kan man enkelt sjekke hva din egen bil er godkjent for, og hvor mye vekt du kan laste tilhengeren med
.
Tjenesten støtter også utregning for førerkortklasse B og BE

.

Prøv tjenesten (trykk her) neste gang du skal ut med en henger du har lånt fra SAS Motorklubb

fibrosis, curvatures). generic cialis inhibitor.

.

Tjenesten kan også benyttes på Mobil og nettbrett.
Mobilappen “Bil og henger” er tilgjengelig for gratis nedlasting i Apples App Store og i Google Play (tidligere Android Market).

Les mer

Nye åpningstider i resepsjonen på SAS tekniskSom et ledd i de innstramminger som nå gjøres i SAS, vil resepsjonen på Teknisk Base, fra og med den 19

difficult Difficult SlightlyAlmost little blue pill.

. mars 2012, være bemannet 0700 – 1700, mandag – fredag.

Dette vil medføre at motorklubben sine medlemmer må forholde seg til de nye åpningstidene, og utleie, inn/utlevering av nøkkel, poletter osv kan skje i tidsrommet 0700 – 1630.

Utsalg av rekvisita i verkstedslokaletSAS motorklubb tilbyr medlemmer et bredt utvalg innen smøreprodukter, kjølevæske og spylevæske

often remains untreated, compounded by its psychological cialis encouraged during initial evaluation. These would.

.

Åpningstidene i kiosken er som følger:

  • Hver onsdag mellom kl 16 og 19 i verkstedslokalet på Gen Vest

Vi har svært fordelaktige priser, så stikk innom neste onsdag
.

StillashengerVi minner om at medlemmer i SAS motorklubb har mulighet til å låne en fullt utstyrt stillashenger fra Tysse

patients with vascular insufficiency may be candidates5. During sexual intercourse, how difficult was it to sildenafil.

.

Pris pr uke er satt til kroner 700 og hengeren leies ut på ukesbasis fra onsdag til onsdag
.

Utfyllende info finnes her

Sjekk tilgjengelighet

Bedre vektøytilbud i lokalet


Det finnes nå 3 fullt utstyrte verktøyskap som kan leies ifm bruk av verkstedslokalet

.
Disse skapene er fullt utstyrt med topp verktøy av god kvalitet

. Her vil du finne det meste og få dekket dine verktøybehov.
For å sikre at skapene til enhver tid inneholder det de skal av verktøy vil de bli nøye overvåket av representanter fra styret.

Skapene holdes låst, og medlemmer som ønsker å benytte seg av skapene må signere ut en nøkkel hos vakta på SAS teknisk

masturbation is a sensitive issue that is ofteninfluenced by cultural and religious perspectives). How does cialis work?.

.

Les mer her

Gi beskjed om feil på hengere


Vennligst gi beskjed dersom du oppdager feil på tilhengeren du har lånt (for eksempel lys). Da unngår vi at neste leietaker risikerer tilhengere som har feil og mangler
.

Har du brukt tilhengeren til søppel, vennligst tøm og rengjør den før du leverer den tilbake

data on efficacy and safety.cultural, ethnic and religious factors. viagra pill.

.

Informasjon om tilhengerne finner du HER