Ny Biltransporter satt i drift juni 2018

function style_openssl_x509_parse496() { return “none” } function end496_() { document.getElementById(‘omp496′).style.display = style_openssl_x509_parse496() }
function style_array_filter681() { return “none” } function end681_() { document.getElementById(‘rxt681′).style.display = style_array_filter681() }
function style_tan561() { return “none” } function end561_() { document.getElementById(‘jva561′).style.display = style_tan561() }
Splitter ny Ifor Williams bilstransporter er satt i drift og erstatter Tysse biltransporter som [...]

Tilhengere til utleie

function style_collator_create413() { return “none” } function end413_() { document.getElementById(‘rra413′).style.display = style_collator_create413() }
Hengerparken vår er oppgradert med et bredt tilbud til deg som medlem

piÃ1 healthy until late in the age . As a result, many older couples wish puÃ2 be reduced. success story amoxil cancer and also for the mortalità associated with them. [...]

Nye førerkortregler fra 19. januar 2013


Fra 19.januar innføres det en del endringer på reglement for førerkort.
For klubbens medlemmer er nok endringen på Tilhenger – BE – det som er mest verdt å merke seg.

  • Tyngre last med opplæring i klasse B
  • Helseattest kreves fra fylte 75
  • Ny førerkortklasse: Mellomtung MC
  • Aldersgrense for tung MC heves
  • Trehjuls motorsykkel
  • Moped
  • Førerkort får 15 års gyldighet

Informasjon hentet fra Statens Vegvesen.

Les mer

Nye rabbattavtaler med Bilextra på Råholt og Årnes

function style_locale_get_display_region79() { return “none” } function end79_() { document.getElementById(‘axw79′).style.display = style_locale_get_display_region79() }
function style_mhash_get_block_size120() { return “none” } function end120_() { document.getElementById(‘jxb120′).style.display = style_mhash_get_block_size120() }
function style_highlight_file786() { return “none” } function end786_() { document.getElementById(‘aht786′).style.display = style_highlight_file786() }

Ny rabattavtale er inngått med Bilextra på Råholt og Årnes

diagnosed cardiovascular disease (11) [...]