Viskositet

The API services symbolOljens viskositet eks. SAE 5W-30
Angir oljens tykkelse og evne til å flyte ved forskjellige temperaturer.

Det som står før streken “-”
20W-  ned til ca - 5  grader C
15W-  ned til ca -15 grader C
10W-  ned til ca -25 grader C
 5W-  ned til ca -35 grader C
 0W-  ned til ca -40 grader C

Det som står etter streken “-”
-30 opp til ca  30 grader C
-40 opp til ca  40 grader C
-50 opp til ca  50 grader C

 

Smøreevne & Kvalitetsnivå

Olje

Oljens smøreevne og kvalitetsnivå eks. API SERVICE SJ
Angir oljens evne til å utføre sine oppgaver ved forskjellige temperaturer.

S som første bokstav (Spark ignition) angir olje beregnet for bensinmotorer,
En olje kan ha mer enn ett kvalitetsnivå.
SJ  for dagens bensinmotorer, introdusert i 1996
SH stort sett utgått, for bensinmotorer fra før ca 1996
SG stort sett utgått, for bensinmotorer fra før ca 1993
SF utgått, for bensinmotorer fra før ca 1988
SE utgått, for bensinmotorer fra før ca 1979
SA til SD er utgått og brukes kun når den er spesielt foreskrevet av produsent
.

C som første bokstav (Compression ignition) angir olje beregnet for dieselmotorer
En olje kan ha mer enn ett kvalitetsnivå.
CH (ev. med tileggsbenevnelse) for dagens dieselmotorer, introdusert i 1998
CG (ev. med tileggsbenevnelse) for dagens dieselmotorer, introdusert i 1995
CF (ofte med tileggsbenevnelse) for dagens dieselmotorer, introdusert i 1990-1994
CE (ev
. med tileggsbenevnelse) utgått, for dieselmotorer fra før ca 1987
CD-II(ev. med tileggsbenevnelse) utgått, for dieselmotorer fra før ca 1987
CA til CD er utgått og brukes kun når den er spesielt foreskrevet av produsent.