Nytt bookingsystem tatt i bruk


Det nye bookingsystemet er nå tatt i bruk.

Trykk på linkene under “sjekk ledig henger/verksted” til høyre eller bruk https://booking.sasmotorklubb.org

Les mer

Nytt selvbetjent booking system innføres i januar 2024

15.januar.2024 introduseres nytt system for booking av tilhengere, verksted og verktøy.

Les mer

Strømprisene påvirker også motorklubben


De økende strømprisene det siste året påvirker også motorklubben. For å ta høyde for dette er det fra 01.oktober innført et tillegg på 5kr pr leietime på verkstedet. Ny pris er dermed 35kr pr time for leie av verkstedet. Fortsatt er dette en meget fordelaktig pris og motorklubben arbeider som alltid hardt for å holde disse prisene på så lavt nivå som mulig.

GenVest endelig gjenåpnet!

Endelig er vekstedet tilbake i normal drift for medlemmer. Klubben har samtidig sørget for ny gulvmaling og en skikkelig rydding, vask og shine av lokalet. Klubben ønsker alle medlemmer velkommen tilbake! Vi passer også på å ønske alle medlemmer en riktig god sommer!

Verkstedet på GenVest re-åpner i mai

Rivearbeidet ved GA-terminalen, som har hindret oss i å ha tilgang til verkstedet i vinter, går endelig mot slutten!  Entreprenør og byggherre regner med å kunne åpne ny tilkomstvei til Vaskehall og verksted i midten av mai. Arbeid som gjenstår er opprydning av bygningsmateriale etter riving,  asfaltering samt fjerning og justering av gjerde.

Les mer

Medlemskort i GNIST appen

SAS Motorklubb har nå innført digitale medlemskort gjennom Gnist appen.

Kortet må benyttes og fremvises for å få tilgang til rabattavtalene klubben har fremforhandlet med forskjellige leverandører.  Digitale medlemskort vil erstatte fysiske medlemskort. Les mer

Nye Rabattavtaler

Nye Rabattavtaler inngått med T-Pro på Dal og Dekkteam på Eidsvoll.  Mer info på fliken “avtaler”

Årsmøte SMKN 2023

Årsmøte for 2022 avholdes tirsdag 28 februar kl.16:00 på møterom Nordstjernen (innerst på skoleavdelingen), SAS Teknisk base.

Motorklubben stenges i vinter pga arbeid med ny adkomstvei

Grunnet endringer i eierskapet og leieforhold til aktører i bygget motorklubben disponerer på GENVEST blir det dessverre redusert tilgjengelighet til verkstedet og vaskehallen i vinter. Motorklubben vil fremover fortsatt disponere verkstedslokalet og vaskehallen, mens garasjene syd for lokalet, nå skal leies ut til andre aktører. Garasjene skal benyttes av Sundt air og skal huse bakkeutstyr ifm Ground handling på GA terminalen.  Gjerdet skal flyttes og adkomstveien til motorklubben må derfor legges om. Den skal nå komme fra nord, mellom motorklubblokalet og GA terminaen. Dette er grunnen til at motorklubben må stenges en periode i vinter. Les mer

SAS Motorklubb Norge med nytt medlemssystem


SMKN har pr.1 april tatt i bruk StyreWeb som nytt medlems og regnskapssystem.
Dette vil på sikt forenkle driften vår og vi vil kunne gi alle våre medlemmer oppdaterte nyheter og meldinger via appen GNIST.
For at dette skal virke optimalt trenger vi oppdatert mobil og mailadresser på dere alle. Helst privat mobil og mail hvis mulig.
Send til jan-fredrik.furoy@sas.no

Vi vil fra nå av sende ut faktura for leie av verksted og hengere.