Motorklubben stenges i vinter pga arbeid med ny adkomstvei

Grunnet endringer i eierskapet og leieforhold til aktører i bygget motorklubben disponerer på GENVEST blir det dessverre redusert tilgjengelighet til verkstedet og vaskehallen i vinter. Motorklubben vil fremover fortsatt disponere verkstedslokalet og vaskehallen, mens garasjene syd for lokalet, nå skal leies ut til andre aktører. Garasjene skal benyttes av Sundt air og skal huse bakkeutstyr ifm Ground handling på GA terminalen.  Gjerdet skal flyttes og adkomstveien til motorklubben må derfor legges om. Den skal nå komme fra nord, mellom motorklubblokalet og GA terminaen. Dette er grunnen til at motorklubben må stenges en periode i vinter.

Eierskapet til bygget er overført fra SAS facility til OSL/Avinor eiendom.  I tillegg til dette gjøres det også noen endringer på nabobygget, GA terminalen.  Her skal utstyrsgarasjen som Sundair disponerer rives.  Sundtairs utstyrsgarasje skal derfor flyttes til garasjene syd for vaskehallen.

Varighet på stenging estimeres til 2-3 måneder.  Motorklubben vil oppdatere medlemmer med mer informasjon så snart dette foreligger.