Oversikt over bemanning i Kiosken


Ny løsning i høst er at vi har laget en egen oversikt over hvem som er ansvarlig for kiosken hver onsdag. Ansvarlig står oppført med telefonnr som kan benyttes f.eks. for å sjekke varebeholdning den aktuelle dagen.
Husk alltid gode tilbud i kiosken – svært fordelaktige priser for våre medlemmer.
Oversikten finnes her