Nye åpningstider i resepsjonen på SAS tekniskSom et ledd i de innstramminger som nå gjøres i SAS, vil resepsjonen på Teknisk Base, fra og med den 19

difficult Difficult SlightlyAlmost little blue pill.

. mars 2012, være bemannet 0700 – 1700, mandag – fredag.

Dette vil medføre at motorklubben sine medlemmer må forholde seg til de nye åpningstidene, og utleie, inn/utlevering av nøkkel, poletter osv kan skje i tidsrommet 0700 – 1630.